PASAD; SİGORTA ACENTELERİ PROFESYONEL YAPILAR HALİNE GETİRİLMELİ

PASAD, İstanbul’da gerçekleştirdiği ve iki gün süren istişare toplantısında sigorta sektöründeki gelişmeleri, sektör profesyoneli otuz kurucu üyesiyle beraber etraflıca değerlendirdi. Toplantıların son gününde bir deklarasyon metni hazırlayan PASAD, sigorta sektöründeki sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ve sektör temsilcileriyle paylaştı.

 

Profesyonel Sigorta Acenteleri Derneği’nin (PASAD) genel istişare toplantısı 7-8 Kasım 2014 tarihlerinde, İstanbul Meridyen Plaza’nın toplantı salonunda çeşitli illerden gelen 30 kurucu üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren ve sigortacılık sektöründeki gelişmelerin, sorunlarının ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıların sonucunda kamuoyuna duyurulmak üzere bir deklarasyon kaleme alındı.

PASAD Başkanı Hasan Necmi Üze’nin başkanlığı ve ev sahipliğinde başlayan toplantıda PASAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Okan Özer, Başkan Üze’nin önerisi ve üyelerin oy birliği ile kürsü başkanı olarak seçildi.

Başkan Hasan Necmi Üze’nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda genel gidişat ve son SAİK uygulamalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulurken, hemen hemen tüm katılımcılar gündeme dair düşüncelerini dile getirdiler.

Toplantının ikinci gününde ise mevcut gündem tamamlandı ve gündem dışı konularla ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. Son değerlendirmelerin ardından kamuoyuna duyurulmak üzere maddeler halinde hazırlanan deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

 

 

  • PASAD, sigorta aracılığının yasada tanımlanan şekliyle yapılmasından yanadır. Sigortacılık ana iş alanı ve uzmanlığı sigortacılık olan şirketler tarafından yapılmalıdır. Sigortacılığı ikinci, üçüncü iş alanı olarak gören aracıların sektör için faydalı olmadığını düşünmekteyiz.

 

  • PASAD, yasal olarak aracılık yetkisi almış hiçbir satış kanalına karşı değildir. Ancak bankaların sigortacılık faaliyetlerinin kredi kullanan müşterileri ile sınırlandırılmasından yanadır.

 

  • Piyasada yetkisi olmadığı halde sigorta satışı yapan ve bunlarla birlikte hareket eden acenteler olduğu bilinmektedir. PASAD bu tip uygulamalara karşıdır. 5684 Sayılı yasa ile acenteler yönetmeliği, acentelerin uymak zorunda olduğu kuralları ve uygulanacak cezaları belirlemişti.Yasaya göre yetkisi olmadığı halde sigortacılık yapan gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve altı yüz günden az olmamak üzere bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, ne yazık ki yetkisi olmadan sigortacılık yapanlara karşı etkili bir denetim mekanizması oluşturulamamıştır.Bu nedenle yetkisi olmadan çalışanlar halen mevcudiyetini korumakta ve her geçen gün de çoğalmaktadırlar. Kaçak çalışan bu tip yapılarla tüm meslek mensuplarının etkili bir mücadele içine girmesi gerektiğine inanmaktayız. PASAD, bu konuda üstüne düşeni yapabilmek için bir şikâyet hattı oluşturarak tüm üyeleri ve değerli meslektaşlarıyla birlikte mücadele edecektir. Ayrıca tüm üyeleri ve satış teşkilatları ile birlikte ilgili kurumlarla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu da bildiririz.

 

  • Satış kanalları arasındaki en büyük grup olan sigorta acentelerinin çalışma alanlarının genişletilerek düzenlenmesi, çağdaş teknoloji ve donanım ile pazarlamaya dönük kurumsal yapılar haline dönüşmesi en büyük amacımızdır. Bunun için de acentelerin birlik içinde hareket etmeleri gerektiği inancındayız. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, acenteler arasında kişisel menfaatlerini ön planda tutan bazı gruplar, rakip gördükleri acentegruplarını dışlamakta, birlik ve beraberliğe engel olmaktadırlar. Bu gruplara tüm acentelerin aynı yasa çerçevesi içinde çalıştıklarını ve eşit haklara sahip olduklarını, herkesin yaptığı yatırım, çalışma, bilgi ve becerisi oranında piyasadan pay alabileceğini, başkalarını engellemeye çalışarak hiçbir yere varılamayacağını hatırlatmak isteriz.

 

  • PASAD olarak “REKABET” ile “HAKSIZ REKABET”in birbiriyle karıştırılmaması gerektiği inancındayız.Serbest piyasa şartları içinde rekabet ve promosyon elbette olacaktır. Ancak bunun yasal çerçeve içinde yapılması gerekir. Son dönemde bir broker ile Shell şirketinin yapmış olduğu promosyon uygulaması yasalarımıza aykırıdır. Bilindiği gibi akaryakıt istasyonlarının 2011 yılı başından itibaren kendi hizmetleri dışında promosyon yapmaması hususunda EPK’nın bir kararı mevcuttur. Bu nedenle de Shell ile bu promosyonu yasalara aykırı olarak yapan brokeri kınıyoruz.

 

  • Shell promosyonu hepimize göstermiştir ki, sigorta acenteleri denetlendiği halde, aslında sigorta acenteleri ile aynı işi yaptığı bilinen, içinde brokerlerin de bulunduğu diğer satış kanalları yeterince denetlenememekte ve pek çok alanda haksız rekabet ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden bizler tüm satış kanallarının aynı çatı altında toplanması gerektiği görüşündeyiz.
  • Ülkemizdeki sigorta üretiminin büyük bölümünü yapan sigorta acenteleri genel olarak işine hâkim profesyonellerden oluşmaktadır. Satışın yanı sıra operasyon yüküyle de uğraşan acenteler en az maliyetli satış kanalıdır. Fedakârca çalışan meslek mensuplarımızın pek çoğu borç içinde mesleğini icra etmektedir. Ülkemizin başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere birçok bölgesine acentelik verilmemesi pek çok meslektaşımızı mağdur etmekte ve bu durum gayrı yasal çalışan illegal yapıların işine yaramaktadır.

 

  • Ülke gelişiminde de büyük rol oynayacak değerli bir meslek grubu olan sigorta acenteleri, gerek düşük faizli KOSGEB, gerek Dünya Bankası hibe kredileriyle teknoloji, donanım ve işletme sermayesi açısından desteklenmeli, rekabet içinde var olabilecek profesyonel yapılar haline getirilmelidir.

 

pasad istişare toplantısı adnan büyükşen

 

 

Bir Cevap Yazın