Hayat sigortası satışını arttırmanın yolu Sosyal Medya’dan geçiyor.

Hayat sigortası satışını arttırmanın yolu Sosyal Medya'dan geçiyor.Hızlandırmak: Dijitalde lider olmanın hızlı yolu başlıklı son rapora göre hayat sigortası sektörünü canlandırmanın ilk adımı, özellikle gençler ve düşük gelirli tüketicilerin yer aldığı daha önce ulaşılmamış pazarlarda yeni fırsatlar yaratmaktan geçiyor.

Herhangi bir ürünü satın almadan önce kıyaslama yapmak ve satın almak için internet ve sosyal medyayı kullanan X kuşağı, teknoloji meraklısı milenyum nesli ve düşük gelirli sigortalıların ele alındığı araştırmada doğrudan tüketiciye satılan hayat sigortalarının çok önemli bir büyüme alanı olacağının altı çiziliyor.

Rapor kapsamında gerçekleştirilen ankete katılan tüketicilerin sadece %11’i bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet kullanarak internetten hayat sigortası satın almış olduğunu söylese de sadece ABD’de yaşları 18 ile 54 arasında değişen tüketicilerin %60’ı buna sıcak baktıklarını belirtti. Katılımcılar hayat sigortasını internetten satın almalarını teşvik eden sebepleri erişim kolaylığı (%63), 7/24 hizmet alabilme (%60) ve maliyet etkinliği (%53) olarak sıraladı.

Kaynak: http://www.pwc.com.tr/tr/publications/industrial/insurance/published/sigorta-2020_adimlari_hizlandirmak.jhtml